Pt
29-01
2016


Wyrzyska Kolejka Powiatowa krótki zarys historyczny

29-01-2016

              Wyrzyska Kolejka Powiatowa zasługuje na szczególne zainteresowanie. Wybudowana została w latach 1893-1895. Główna stacja kolejki znajduje się w miejscowości Białośliwie.
Z inicjatywą jej budowy wystąpili w 1890 roku okoliczni właściciele ziemscy m. in. hrabia Goltz z Czajcza, hrabia Czapski z Dębna, hrabia doktor Komierowski z Nieżychowa i hrabia Limurg-Stirum z Łobżenicy. Pragnęli oni, aby kolejka oplątała swą siecią okoliczne majątki ziemskie. Prace nad układem torów i budowę stacji rozpoczęto w 1894 roku. 05.02.1895 roku otwarto ruch kolejowy, a 21.02.2895 roku uruchomiono ruch pasażerski i pocztowy na pierwszej linii z Białośliwia do Łobżenicy o długości 29,2 km, z odgałęzieniem z Czajcza do Wysokiej o długości 5 km. W następnych latach rozbudowano sieć, co doprowadziło do połączenia z Bydgoską Kolejką Wąskotorową.
W efekcie na początku XX wieku łączna długość linii Kolei Wyrzyskiej wynosiła ponad 150 km. Po wojnie Kolejka Wyrzyska i Bydgoska przyjęte zostały przez PKP i zespolone tworząc Bydgosko-Wyrzyskie Koleje Dojazdowe PKP o długości linii 256 km.
Z dniem 01.01.1994 roku zaniechano przewozów kolejowych na szlakach Bydgosko-Wyrzyskiej Kolejki Dojazdowej.